Bilfinansiering

De fleste vil ha behov for å kjøpe seg en ny eller brukt bil i løpet av livet sitt.

Dersom du skal kjøpe deg bil er det mange måter å finansiere kjøpet på. På denne nettsiden får du en del nyttig informasjon om hvordan du best mulig kan finansiere bilkjøpet.

I hovedsak finnes det fem ulike måter å finansiere bilkjøpet på.

  1. Penger du har spart opp selv
  2. Bake billånet inn i boliglånet
  3. Billån med kaskoforsikring
  4. Billån uten kaskoforsikring
  5. Billån uten sikkerhet

Kjøpe bil med penger du har spart opp selv

Den beste måten å finansiere bilkjøpet på er naturligvis med penger du har spart opp selv. 

Dersom du tar opp lån for å kjøpe bil vil du alltid måtte betale renter av lånet, noe som betyr at lånet over tid vil koste deg mer kun lånebeløpet.

Har du klart å spare opp penger til å kjøpe ny bil burde du betale denne kontant, og ikke ta opp billån.

Alternativet til å kjøpe bilen kontant er at du bruker deler av oppsparte midler slik at billånet du tar opp blir så lite som mulig.

Les også: Kan man kjøpe bil med Bitcoin?

Bake billånet inn i boliglånet

Det nest beste alternativet for å finansiere bilkjøpet, dersom du ikke kan bruke oppsparte midler for å betale bilen kontant, er å forsøke å bake et billån inn i boliglånet ditt.

Detter er vanligvis mulig dersom du har betalt ned mye på boliglånet ditt, eller boligens verdi har steget mye siden du tok opp lånet.

Undersøker du med banken din er det mulig at du kan få et rammelån med sikkerhet i boligen som du kan bruke til å finansiere bilkjøpet. Dette krever normalt at ditt nåværende boliglån + rammelånet til bilkjøpet ikke overstiger 60 % av boligverdien. Husk at banken normalt vurderer verdien av boligen din til under markedstakst.

Billån med kaskoforsikring

Et vanlig billån har lavest rente dersom du tegner kaskoforsikring på bilen du kjøper. 

Når du tar opp et vanlig billån vil långiver/banken kreve pant i bilen for lånebeløpet.

Kaskoforsikring dekker alle skader du og andre måtte gjøre på bilen, og långiver (normalt banken) får derfor sikret at bilen ikke blir verdiløs som følge av at den blir totalvraket.

Dersom du tegner kaskoforsikring på bilen vil banken gi deg en gunstigere rente på lånet enn om du ikke tegner kaskoforsikring.

Kaskoforsikring er naturligvis også lurt fordi du slipper å risikere å sitte igjen med et fullt billån samtidig som bilen er totalvraket.

Billån uten kaskoforsikring

Det kan være ulike grunner til at man ikke ønsker å tegne kaskoforsikring på bilen. Det kan enten være fordi du har lav bonus på grunn av lav alder eller har ønsker om å kjøpe en spesiell og dyr bil der en kaskoforsikring vil være svært kostnadsfull.

I disse tilfellene kan et billån uten kaskoforsikring være et godt alternativ. Banken/långiver har naturligvis ikke den samme gode sikkerheten som om du hadde tegnet kaskoforsikring på bilen, og dette vil medføre at du må betale en høyere rente på billånet ditt.

Samtidig vil du få en lavere rente enn om du f.eks. skulle finansiere bilen med et lån uten sikkerhet, siden banken fortsatt krever pant i bilen som sikkerhet for dine låneforpliktelser.

Billån uten sikkerhet

Den siste måten å finansiere et bilkjøp på er å ta opp et billån uten sikkerhet. I utgangspunktet betyr dette at du tar opp et vanlig forbrukslån, og bruker pengene til å finansiere bilkjøpet.

Fordelen med et forbrukslån uten sikkerhet er at banken/långiveren ikke spør hva du skal bruke pengene til. Ulempen er at denne typen lån har en langt høyere rente enn vanlige billån der banken får sikkerhet i form av pant i bilen.

Det er en rekke ulike tilbydere av lån uten sikkerhet på markedet, og renten på slike lån varierer fra 14 prosent til over 30 prosent.